Моят син Ники вече е на 2 години и 1 месец и започна да хапе децата на площадката, когато не получи някоя играчка или каквото друго иска дори то да е на другото дете, а не негово. Понякога дори ги бие и ги рита. Какво да направя? Помогнете ми.