Моят син Ники тръгна на ясла от 26 септември, но все още не може да свикне да ходи там. Сутрин реве, докато го предавам на медицинската сестра там и мен ми става мъчно. Последният път рева и вкъщи сутринта преди да тръгнем за яслата. Кажете как вие се справихте с това изпитение, мили мами?